Vítáme Vás

24. pracovní setkání "Antibiotická politika" Soláň 2020 je určena vedoucím pracovníkům ATB center.

 

Akce je neveřejná a je určena pouze pro zvané účastníky.