Odborný program

Čtvrtek 25. května 2023

16.25 - 16.30
Slavnostní zahájení
  prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
prim. MUDr. Pavel Dlouhý
16.30 - 19.10
Blok I.   Současné možnosti mikrobiologické diagnostiky
předsedající: Kolář Milan, Paterová Pavla
15´
 
Možnosti a limity klinické mikrobiologie
Kolář M. - Olomouc
20´
 
Rychlá diagnostika bakteriálních infekcí a jejich limity
Lengerová M., Volfová P., Bezdíček M., Kocmanová I. - Brno
20´
 
Zkušenosti s rychlou bakteriální diagnostikou
Htoutou Sedláková M., Bogdanová K., Vágnerová I., Doubravská L., Kolář M. - Olomouc
20´
 
Specifika podávání antibiotik v intenzivní péči
Paterová P., Polák J., Rozsívalová P. - Hradec Králové
20´
 
Klinicko-mikrobiologická diagnostika nozokomiálních pneumonií
Doubravská L. - Olomouc
20´
 
Analýza bakteriálních původců HAP u pacientů se sekundární peritonitidou
Chudáček J., Horáček R., Klementová O., Stašek M., Kolcún Š., Špička P., Klos D. - Olomouc
15´
 
Mikrobiologická analýza bakteriálních původců HAP u pacientů se sekundární peritonitidou
Kolář M., Pudová V., Hricová K., Mlynárčik P., Chudáček J., Horáček R. - Olomouc

30´

Diskuze
 
 
   

Pátek 26. května 2023

08.30 - 09.55
Blok II.   Aktuální problematika CDI
předsedající: Beneš Jiří, Krůtová Marcela
20´
 
Zkušenosti s doporučeným postupem
Beneš J. - Praha
15´
 
Klostridiová kolitida z pohledu mikrobiologa
Krůtová M. - Praha
15´
 
Epidemie CDI u pacientů s kritickým stupněm Covid-19
Bogdanová K., Vágnerová I., Doubravská L., Fedor L. - Olomouc
15´
 
LIAISON MeMed BV
Bartoníková N. - Zlín

20´

Diskuze
09.55 - 10.10
Přestávka
 
10.10 - 11.20
Blok III.   Antimikrobiální rezistence
předsedající: Hrabák Jaroslav, Žemličková Helena 
20´
 
Aktuální problematika karbapenemáz
Hrabák J. - Plzeň
15´
 
Význam molekulární typizace pro surveillance producentů karbapenemáz
Chudějová K. - Plzeň
15´
 
Genetická analýza multirezistentních (MDR) kmenů Pseudomonas aeruginosa
Nováková K., Sukkar I., Vágnerová I., Pudová V. - Olomouc

20´

Diskuze
11.20 - 11.35
Přestávka
 
11.35 - 13.10
Blok IV.   Starší a novější antibiotika – indikace a zkušenosti
předsedající: Beneš Jiří, Bogdanová Kateřina
15´
 
Dosavadní zkušenosti s podáním i.v. fosfomycinu
Ryšková L. - Hradec Králové
15´
 
Naše zkušenosti s fosfomycinem
Bogdanová K, Vágnerová I. - Olomouc
15´
 
Chloramfenikol
Beneš J., Džupová O. - Praha
15´
 
Klinické zkušenosti s přípravkem ceftazidim/avibaktam
Vágnerová I., Bogdanová K., Blahut L. - Olomouc

25´

Diskuze
13.00 - 14.00
Oběd
 
14.15 - 16.30
Blok V.   Význam mikrobiologické diagnostiky pro Antibiotic stewardship
  Řízená diskuze u kulatého stolu
Beneš, Dlouhý, Kolář (Praha, Ústí nad Labem, Olomouc)
   

Sobota 27. května 2023

09.00 - 10.30
Blok VI.   Novinky v mykologii
předsedající: Mallátová Naďa, Haber Jan
15´
 
Novinky v diagnostice invazivních fungálních infekcí
Kocmanová I. - Brno
15´
 
PCR v diagnostice invazivních fungálních infekcí
Lengerová M. - Praha
15´
 
Novinky v léčbě invazivních fungálních infekcí
Haber J. - Praha
15´
 
Novinky v dermatomykologii
Mallátová N. - České Budějovice

30´

Diskuze
10.30 - 10.40
Přestávka
 
10.40 - 12.00
Blok VII.   Komunitní infekce a léčba
předsedající: Dlouhý Pavel, Štefan Marek
15´
 
Co dělat když nejsou antibiotika
Dlouhý P. - Ústí nad Labem
15´
 
OPAT
Štefan M. - Praha
15´
 
Kvalita preskripce antibiotik u praktických lékařů a možnosti jejího ovlivnění
Žemličková H., Prokeš M., Wagner L., Trojánek M. - Praha
15´
 
Streptococcus pyogenes na Dětském oddělení
Smrčka V., Šůs D., Švepeš A. - České Budějovice

20´
 

Diskuze
 
12.00 - 12.05
Ukončení 26. pracovního setkání - "Antibiotická politika"
12.05 - 13.00 ObědZměna programu vyhrazena.