Odborný program

Čtvrtek 24. 5. 2018

17:00 - 17:10

Slavnostní zahájení

  doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
prim. MUDr. Pavel Dlouhý

17:10 - 19:55

Blok I.    ATB stewardship a nová antibiotika

moderátoři: Kolář, Bardoň
20´
 
Antibiotic Stewardship - úvod do problematiky
Kolář M.
20´
 
Antibiotic stewardship - co to je? - zkušenosti z USA
Smejkal P.
30´

 
Možné cíle boje proti rezistenci, perzistenci a virulenci: 1. Buněčná membrána,
2. Metabolizmus nukleotidů a 3. Bakteriální stringentní odpověď

Rejman D.
20´
 
Aplikace lipofosfonoxinů v klinické medicíně
Bogdanová K., Večeřová R.
20´
 
Rezistence bakterií k antibiotikům z pohledu „One Health"
Bardoň J.
15´
 
Nebezpečí importu multirezistentních bakterií
Kolář M.
40´ Diskuze
   
   

Pátek 25. 5. 2018

08:30 - 11:30

Blok II.    Antibiotic stewardship I.

moderátoři: Žemličková, Beneš
20´
 
Antibiotic stewardship v nemocnicích
Žemličková H.
20´
 
Deeskalace antibiotické léčby na JIP
Adámková V.
20´
 
Role standardně vyšetřovaných markerů a ATB stewardship
Lahoda Brodská H.
20´
 
Využití markerů zánětu pro ATB stewardship
Kula R.
20´
 
Biomarkery sepse
Holub M.
20´
 
Antibiotic Stewardship z pohledu infektologa
Beneš J.
20´
 
Antibiotic Stewardship u nozokomiálních pneumonií
Doubravská l., Uvízl R.
40´ Diskuze

11:30 - 11:50
 

Přestávka
 

11:50 - 13:45

Blok III.    Antifungal stewardship

moderátoři: Mallátová, Haber
20´
 
Antifungální stewardship (AFS) u invazivní kandidózy
Mallátová N.
20´
 
Antifungální stewardship u invazivní aspergilózy
Haber J.
20´
 
Používání antimykotik v IKEM
Skružná M.
15´
 
Současné postavení 1,3-beta-D-glukanu v diagnostice invazivních houbových infekcí
Kocmanová I.
40´ Diskuze

13:45 - 15:00
 

Oběd
 

15:00 - 16:45

       

Novinky v klinické mikrobiologii - workshop
 

   

Sobota 26. 5. 2018

09:00 - 10:30

Blok IV.    Nové technologie a přístupy v antibiotické léčbě

moderátoři: Hrabák, Nyč

25´

Nové technologie v mikrobiologické laboratoři
Hrabák J.
15´
 
Využití systému BD Phoenix M50 v klinické mikrobiologii
Kolář M., Vágnerová I., Lovečková Y.
15´
 
Accelarate Pheno: systém urychlující stanovení MIC
Nyč O., Kabelíková P., Bébrová E., Dřevínek P.
15´
 
Moderní mikrobiologická laboratoř
Látal T.
20´ Diskuze

10:30 - 10:45

 

Přestávka

 

10:45 - 12:55

Blok V.    Antibiotic stewardship II.

moderátoři: Horová, Dlouhý
20´
 
Aktuality v problematice sepse
Beneš J., Krejčí E.
20´
 
Antibiotika a lékové interakce
Strojil J.
20´
 
Ukázka spolupráce laboratoří na tvorbě vážné klinické diagnózy
Horová B., Horák P., Koutníková H.

20´

Antibiotická profylaxe v chirurgických oborech
Dlouhý P.
20´
 
Praktická realizace antibiotické profylaxe ve zdravotnickém zařízení
Paterová P.
30´ Diskuze

12:55 - 13:00

Ukončení 22. ročníku "Soláně"


13:00 - 14:00

Oběd

 

Změna programu vyhrazena.