Odborný program

Čtvrtek 23. 5. 2019

17:00 - 17:05

Slavnostní zahájení

  doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
prim. MUDr. Pavel Dlouhý

17:05 - 20:15

Blok I.    Potřebujeme nová antibiotika?

moderátoři: Kolář, Bardoň
20´
 
Potřebujeme nová antibiotika nebo správnou interpretaci mikrobiologických výsledků?
Kolář M.
20´
 
Interpretace sérologických vyšetření
Beneš J., Geleneky M.

15´

Nový algoritmus odběru hemokultur a interpretace
Kayalová M., Dřevínek P.
20´
 
Možnosti a interpretace genetické diagnostiky
Hubáček P.
20´
 
Nová beta-laktamová antibiotika
Nyč O.
20´
 
Možnosti farmakokinetiky v antibioterapii
Strojil J.
20´
 
Aztreonam - indikace a limitace
Chmelařová E.
15´
 
Současné postavení tetracyklinu v léčbě bakteriálních onemocnění
Horová B.
20´
 
Antibiotika ve veterinárním lékařství
Bardoň J.
20´ Diskuze
   
   

Pátek 24. 5. 2019

08:30 - 11:20

Blok II.    Nová a staronová antibiotika I.

moderátoři: Žemličková, Hrabák
20´
 
Vyšetření citlivosti k antibiotikům a jeho klinická interpretace, EUCAST
Žemličková H.
20´
 
Klinická mikrobiologie nejen v intenzivní péči
Adámková V.
20´
 
Současná situace v bakteriální rezistenci ke karbapenemům a kolistinu
Hrabák J.
20´
 
Jaká antibiotika potřebujeme v intenzivní péči?
Kula R., Zelená H., Krejčí E.
20´
 
KB aspekty v KM
Lahoda Brodská H.
20´
 
Kolistin: antibiotikum poslední záchrany?
Štefan M., Bartoš H.
20´
 
Nová antibiotika v terapii infekčních komplikací pacientů s termickým traumatem
Lipový B., Hanslianová M.
30´ Diskuze

11:20 - 11:35
 

Přestávka
 

11:35 - 13:15

Blok III.    Nová a staronová antimykotika

moderátoři: Mallátová, Haber
20´
 
Polyenová antimykotika – přehled a klinické použití dnes
Haber J.
20´
 
Azolová antimykotika – přehled a klinické využití dnes
Mallátová N.
20´
 
Vývoj antimykotické léčby u hematoonkologických pacientů dle databáze FIND (2000-2018)
Kocmanová I.
20´
 
Testování in vitro citlivosti k antimykotikům - minulost a současné možnosti
Buchta V.
20´ Diskuze

13:15 - 14:45
 

Oběd
 

14:45 - 17:00

Novinky v klinické mikrobiologii a infekčním lékařství - workshop

  Kolář M., Beneš J.
 

Sobota 25. 5. 2018

09:00 - 10:30

Blok IV.    Nová a staronová antibiotika II.

moderátoři: Beneš, Dlouhý

20´

Antibiotika v ambulantní péči – stačí stávající přípravky?
Dlouhý P.
20´
 
Fluorochinolony - přednosti a rizika
Beneš J.
15´
 
Zkušenosti s tigecyklinem
Vágnerová I., Blahut L.
15´
 
Fosfomycin a nifuratel v léčbě močových infekcí
Štefan M.
20´ Diskuze

10:30 - 10:45

 

Přestávka

 

10:45 - 12:25

Blok V.    Kazuistiky s chloramfenikolem

moderátoři: Krejčí, Smrčka
20´
 
Chloramfenikol - indikace a limitace
Krejčí E., Cachová M.
15´
 
Chloramfenikol z pohledu klinického farmaceuta
Nováková H.
15´
 
Klinické zkušenosti s podáváním chloramfenikolu na neurochirurgii
Melecký M., Cachová M.

15´

Léčba mozkových abscesů pohledem infektologa
Sagan J.
15´
 
Chloramfenikol účinný v léčbě invazivního streptokokového onemocnění
Smrčka V., Horníková M.
20´ Diskuze

12:25 - 12:30

Ukončení 23. ročníku "Soláně"


12:30 - 14:00

Oběd

 

Změna programu vyhrazena.