Předběžný odborný program

Čtvrtek 16. 9. 2021

16.25 - 16.30

Slavnostní zahájení

  prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
prim. MUDr. Pavel Dlouhý

16.30 - 17.30

Blok I.    KDP - Nozokomiální pneumonie - antibiotická léčba

moderátoři: Doubravská, Kolář
20´
 
KDP Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba z pohledu mikrobiologa
Kolář M.
20´
 
KDP Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba z pohledu klinika
Doubravská L.
20´
 
Diskuze
 
17.30 - 17.45 Přestávka

17.45 - 19.05

Blok II.   Mikrobiologická pracoviště v kovidové době 

moderátoři: Kohnová, Bardoň

20´

Jak vše fungovalo/nefungovalo I.
Kohnová I.
20´
 
Covid-19 u zvířat
Bardoň J.
20´
 
Co to mohlo být?
Vágnerová I., Bogdanová K., Blahut L.
30´ Diskuze
   
   

Pátek 17. 9. 2021

08.30 - 10.30

Blok III.    SARS-COv-2 a diagnostika Covid-19

moderátoři: Zelená, Štosová
20´
 
Specifika SARS-CoV-2 z hlediska laboratorní diagnostiky
Zelená H.
20´
 
Diagnostika SARS-CoV-2
Štosová T.
20´
 
Co víme a nevíme o protektivitě protilátek 
Zelená H.
20´
 
Negativní RT PCR u pacientů s klinickými projevy Covid-19
Beneš J.
20´
 
Systémové změny bakteriologické diagnostiky – praktické zkušenosti
Látal T.
20´ Diskuze

10.30 - 11.00
 

Přestávka
 

11.00 - 13.20

Blok IV.    Mezioborový pohled na Covid-19

moderátoři: Beneš, Kolář
30´
 
Patogeneze Covid-19
Beneš J.
30´
 
Covid-19 z pohledu imunologa
Raška M.
30´
 
Protilátková odpověď Covid-19 – dlouhodobá studie
Boštík P., Fajfr M., Sleha R., Janovská S., Koblížek V., Prášil P.
30´
 
Covid-19 z pohledu onkologa
Melichar B.
20´
 
Infekční komplikace spojené s Covid-19 – zkušenosti VFN
Otáhal M.

13.20 - 14.20
 

Oběd
 

14.20 - 16.30

Blok V.     Covid-19 v intenzivní péči I.

moderátoři: Kula, Kolář
20´
 
Respirační funkce a možnosti podpory ventilace u COVID pozitivních pacientů v intenzivní péči
Doubravská L., Klementová O., Axmann K.
20´
 
Jak ne/léčit antibiotiky pacienty s kritickým stádiem Covid-19 v intenzivní péči
Kolář M.
20´
 
Hemodynamické změny u pacienta s COVID19
Kula R.
20´
 
Bakteriální rezistence v souvislosti s Covid-19
Htoutou Sedláková M., Doubravská L., Pudová V., Petrželová J., Kolář M.
20´
 
Komplikace ATB terapie Covid-pozitivních pacientů – CDI a VRE
Bogdanová K., Doubravská L., Vágnerová I., Hricová K., Pudová V., Röderová M., Uvízl R., Papajk J., Langová K., Kolář M.
30´ Diskuze
   

Sobota 18. 9. 2021

08.30 - 09.50

Blok VI.    Komplikace po Covid-19

moderátoři: Ryšková, Smrčka

20´

Infekční komplikace u postcovidového pacienta
Ryšková L.
20´
 
Plicní postkovidové komplikace
Jakubec P.
20´
 
Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi asociovaný s Covid-19 u dětí (PIMS-TS)
Švepeš A., Smrčka V.
20´ Diskuze

09.50 - 10.00

 

Přestávka

 

10.00 - 11.40

Blok VII.    Novinky v mykologii

moderátoři: Mallátová, Buchta
20´
 
Novinky v managementu invazivních mykóz
Mallátová N.
20´
 
Doporučené postupy v léčbě mukormykózy a jejich aplikace v IKEM
Skružná M.
20´
 
Plicní mukormykóza jako komplikace COVID-19 u pacienta po transplantaci plic
Lžičařová D., Martínková V., Brejníková M., Balko J., Bébrová E., Nyč O.

20´

Invazivní aspergilóza jako rizikový faktor Covid-19
Buchta V., Paterová P., Drahošová M.
20´ Diskuze

11.40 - 11.50

Ukončení 24. pracovního setkání - "Antibiotická politika"


12.00 - 13.00

Oběd

 

Změna programu vyhrazena.