Slovo úvodem

Vážení přátelé, milé kolegyně a milí kolegové,
 

je mi velkým potěšením Vás informovat o 26. ročníku setkání účastníků Antibiotické politiky, které proběhne na tradičním i osvědčeném místě, a to v horském hotelu Soláň.

Téma letošního setkání „Mikrobiologická diagnostika a Antibiotic stewardship“ zahrnuje současnou problematiku diagnostiky i léčby infekčních onemocnění. Cílem naší společné konference je vyvolání otevřené diskuze a samozřejmě tomu nebude jinak ani v tomto ročníku. Pevně věřím, že naše setkání přispěje k adekvátní mikrobiologické diagnostice, správné interpretaci výsledků, racionální aplikaci antibiotik i antimykotik a současně k nastavení optimálních postupů k udržení jejich účinnosti u pacientů s bakteriálními a mykotickými onemocněními.

Obvyklým a již tradičním cílem naší společné konference je nejen vyvolání diskuze, ale i přiblížení jednotlivých názorů a určitá harmonizace diagnostických i terapeutických postupů. Neméně důležitou součástí bude i doprovodný program, v jehož rámci bude možné pokračovat v diskuzi nad odbornými tématy.

Letošní „Soláň“ se bude konat ve dnech 25. – 27. května 2023, tedy podle osvědčeného schématu „čtvrtek až sobota“. Tradiční struktura programu bude zachována a pevně věřím, že Vás nezklame.

Vážení přátelé a příznivci racionální antibiotické politiky, budu velmi rád, pokud přijmete pozvání a přijedete na letošní „Soláň“. Velmi se těším na naše setkání, a to nejen na odbornou část, skvělé přednášky a bohatou diskuzi, ale i na společné posezení a čas, který spolu strávíme v příjemné a přátelské atmosféře.

 

Na viděnou na soláňském kopci ...

 

za organizační výbor

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.