Slovo úvodem

Vážení přátelé, milé kolegyně a milí kolegové,
 

je mi velkým potěšením Vás informovat o 27. ročníku setkání účastníků Antibiotické politiky. Téma letošního setkání „Antibiotická léčba v rámci koncepce One Health“ zahrnuje současnou problematiku diagnostiky i léčby infekčních onemocnění. Cílem naší společné konference je vyvolání otevřené diskuze a samozřejmě tomu nebude jinak ani v tomto ročníku. Pevně věřím, že naše setkání přispěje k adekvátní mikrobiologické diagnostice, správné interpretaci výsledků, racionální aplikaci antibiotik i antimykotik a současně k nastavení optimálních postupů k udržení jejich účinnosti u pacientů s bakteriálními a mykotickými onemocněními.

Obvyklým a již tradičním cílem naší společné konference je nejen vyvolání diskuze, ale i přiblížení jednotlivých názorů a určitá harmonizace diagnostických i terapeutických postupů. Neméně důležitou součástí bude i doprovodný program, v jehož rámci bude možné pokračovat v diskuzi nad odbornými tématy.

Letošní 27. pracovní setkání „Antibiotická politika 2024“ se bude konat ve dnech 23. – 25. května 2024, tedy podle osvědčeného schématu „čtvrtek až sobota“. Tradiční struktura programu bude zachována a pevně věřím, že Vás nezklame. Změnou pro tento rok je však místo konání naší společné konference, která se bude konat v Hradci Králové, v hotelu Tereziánský dvůr (www.hotelterezianskydvur.com).

Vážení přátelé a příznivci racionální antibiotické politiky, budu velmi rád, pokud přijmete pozvání a přijedete na naši tradiční společnou konferenci do Hradce Králové. Velmi se těším na naše setkání, a to nejen na odbornou část, skvělé přednášky a bohatou diskuzi, ale i na společné posezení a čas, který spolu strávíme v příjemné a přátelské atmosféře.

 

Se srdečným pozdravem

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

za organizační výbor