Témata

Detekce SARS-CoV-2
 • RT PCR
 • POC testy na klinických pracovištích
 • Protilátky a jejich význam
 • Poolování
Léčba Covid-19
 • Covid-pozitivní pacienti v intenzivní péči
 • Co přinesly organizační změny v zajištění intenzivní péče
 • Antivirová léčba Covid-19
Role antibiotické léčby u Covid-pozitivních pacientů
 • Klinická stádia Covid-19 a indikace antibioterapie
 • Antibiotické režimy
 • ATB stewardship u Covid-pozitivních pacientů
 • Antivirová a antimykotická léčba
Komplikující nozokomiální infekce u Covid-pozitivních pacientů
 • Pneumonie
 • Problematika Covid-19 a CDI
 • MDR bakterie v souvislosti s Covid-19
Další virové infekce u Covid-pozitivních pacientů
 • Herpetické a CMV infekce
Postkovidové komplikace
 • Plicní postkovidové komplikace
Klinický doporučený postup „Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba“
 • KDP Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba z pohledu mikrobiologa
 • KDP Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba z pohledu klinika
 • KDP Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba z pohledu farmakologa
 • Nozokomiální pneumonie – kazuistiky
Covid-19 u zvířat

Systémové změny bakteriologické diagnostiky během virové pandemie – praktické zkušenosti