Úvodní slovo

Vážení přátelé, milé kolegyně a milí kolegové,

je mi velkým potěšením Vás opět informovat o našem společném setkání účastníků antibiotické politiky, které proběhne na tradičním a osvědčeném místě, a to v horském hotelu Soláň.

Letošní odborné téma bude zaměřeno na velmi důležitou oblast, a to „Antibiotic Stewardship” v současné medicíně. Již tradičním cílem naší společné konference je vyvolání otevřené diskuze a samozřejmě tomu nebude jinak ani v tomto ročníku. „Antibiotic Stewardship” patří k důležitým tématům a je nutné tuto otázku řešit na všech úrovních. Pevně věřím, že i naše setkání přispěje k přiblížení jednotlivých názorů a zlepšení situace v této oblasti tam, kde je to nutné.

Obvyklým a již tradičním cílem je nejen vyvolání diskuze, ale i přiblížení jednotlivých názorů a určitá harmonizace přístupů v České republice. Neméně důležitou součástí bude i doprovodný program, v jehož rámci bude možné pokračovat v diskuzi nad odbornými tématy.

Letošní „Soláň“ se bude konat ve dnech 24. – 26. května 2018, tedy podle osvědčeného schématu „čtvrtek až sobota“. Tradiční struktura programu bude zachována a pevně věřím, že Vás nezklame.

Bližší údaje jsou k dispozici na webových stránkách „Soláně 2018“ (www.atb-centra.cz), kde budete postupně informováni o odborném i společenském programu.

Vážení přátelé a příznivci racionální antibiotické politiky, budu velmi rád, pokud přijmete pozvání a přijedete na letošní „Soláň 2018“. Velmi se těším na naše setkání, a to nejen na odbornou část, přednášky a bohatou diskuzi, ale i na společné posezení a čas, který spolu strávíme v příjemné a přátelské atmosféře.


Na viděnou na soláňském kopci.


za organizační výbor

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.