Úvodní slovo

Vážení přátelé, milé kolegyně a milí kolegové,
 

je mi velkým potěšením a ctí Vás informovat o našem společném setkání účastníků antibiotické politiky, které proběhne na tradičním i osvědčeném místě, a to v horském hotelu Soláň.

Letošní odborné téma bude zaměřeno na bezesporu velmi důležitou a zajímavou oblast současné medicíny, a to „Nové a staronové antimikrobní přípravky v éře multirezistentních mikroorganismů". Již tradičním cílem naší společné konference je vyvolání otevřené diskuze a samozřejmě tomu nebude jinak ani v tomto ročníku. Výše uvedená problematika patří vzhledem ke zvyšování výskytu multirezistentních bakterií a kvasinek u pacientů s infekcemi k důležitým tématům a je nutné tuto otázku řešit na všech příslušných úrovních. Pevně věřím, že naše setkání přispěje k racionální aplikaci antibiotik i antimykotik a současně k nastavení optimálních postupů k udržení jejich účinnosti u pacientů s bakteriálními a mykotickými onemocněními.

Obvyklým a již tradičním cílem naší společné konference je nejen vyvolání diskuze, ale i přiblížení jednotlivých názorů a určitá harmonizace přístupů v České republice. Neméně důležitou součástí bude i doprovodný program, v jehož rámci bude možné pokračovat v diskuzi nad odbornými tématy.

Letošní „Soláň“ se bude konat ve dnech 23. – 25. května 2019, tedy podle osvědčeného schématu „čtvrtek až sobota“. Tradiční struktura programu bude zachována a pevně věřím, že Vás nezklame.

Bližší údaje jsou k dispozici na webových stránkách „Soláně 2019“ (www.atb-centra.cz), kde budete postupně informováni o odborném i společenském programu.

Vážení přátelé a příznivci racionální antibiotické politiky, budu velmi rád, pokud přijmete pozvání a přijedete na letošní „Soláň 2019“. Velmi se těším na naše setkání, a to nejen na odbornou část, přednášky a bohatou diskuzi, ale i na společné posezení a čas, který spolu strávíme v příjemné a přátelské atmosféře.

 

na viděnou na soláňském kopci

 

za organizační výbor

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.