Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,


dovoluji si Vás touto formou co nejsrdečněji v tomto nelehkém roce pozdravit a v prvé řadě poděkovat za skvělou práci a enormní nasazení při zvládání epidemické situace vyvolané onemocněním Covid-19. Zajištění diagnostiky a léčba velkého množství pacientů s touto infekcí vyžadovala a stále vyžaduje velké nasazení českého zdravotnictví, včetně našich oborů, tedy mikrobiologie a infekčního lékařství. Domnívám se, že právě naše obory významně přispěly (a stále přispívají) ke zvládnutí epidemické situace a jsem si zcela jist, že mikrobiologové a infektologové dělali, dělají a nadále dělat budou jen to nejlepší nejen pro pacienty, ale i pro všechny naše spoluobčany. Epidemická situace jasně ukázala nejen vysokou odbornou úroveň našich oborů, ale současně naši schopnost zvládat obrovský nápor práce, přizpůsobit se a v neposlední řadě i odolnost a osobní obětavost. Poděkování náleží všem zdravotníkům, lékařům, vysokoškolským pracovníkům, sestřičkám, laborantkám a dalším pracovníkům na našich pracovištích, za velmi odpovědný přístup k naší zdravotnické práci a lidský přístup k pacientům.

Věřím, že se epidemická situace bude postupně lepšit a již brzy nastane doba, resp. již pomalu nastává, kdy se budeme moci opět vidět, pozdravit se, popovídat a mít radost ze setkání. Vždyť nás váží nejen vztahy kolegiální, ale především naše vzájemná přátelství, v řadě případů celoživotní. Přes skutečnost, že jsme se v průběhu celosvětové pandemie naučili potkávat on-line, osobní kontakt nic nenahradí a moc se těším na září, kdy budeme moci vyměnit on-line semináře a konference za tradiční setkání účastníků antibiotické politiky, které však v tomto roce proběhne na jiném místě, a to v Hustopečích.

Odborné téma bude zaměřeno na Covid-19 v jeho mikrobiologickém a infektologickém rozsahu. Již tradičním cílem naší společné konference je vyvolání otevřené diskuze a samozřejmě tomu nebude jinak ani v tomto ročníku. Je zřejmé, že téma Covid-19 stále obsahuje řadu otázek a pevně věřím, že naše setkání přispěje k ujasnění alespoň některých z nich. Neméně důležitou součástí bude i doprovodný program, v jehož rámci bude možné pokračovat v diskuzi nad odbornými tématy.

Letošní „Soláň v Hustopečích“ se bude konat ve dnech 16. – 18. září 2021, tedy podle osvědčeného schématu „čtvrtek až sobota“. Tradiční struktura programu bude zachována a pevně věřím, že Vás nezklame.

Vážení přátelé a příznivci racionální antibiotické politiky, budu velmi rád, pokud přijmete pozvání a přijedete na letošní „Soláň 2021“, byť do Hustopečí. Velmi se těším na naše setkání, a to nejen na odbornou část, přednášky a bohatou diskuzi, ale i na společné posezení a čas, který spolu téměř po roce a půl strávíme v příjemné a přátelské atmosféře.

Na závěr znovu děkuji všem za obrovské nasazení a velmi odpovědný přístup k naší práci v této divné „kovidové“ době. Jsem přesvědčen, že všichni dohromady tvoříme skvělý tým a společně jsme vše zvládli, zvládáme a nadále zvládat budeme. A jako výraz poděkování můžeme chápat i naši odbornou konferenci, která nám umožní si alespoň na malou chvíli odpočinout, vést odborné i méně odborné diskuze, vyměnit si zkušenosti z kovidové doby a v neposlední řadě mít radost ze vzájemného setkání. Věřím, že si to všichni plně zasloužíme.

 

Na viděnou v Hustopečích

 

za organizační výbor

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.