Výbory

Pořadatel

Produkce BPP s.r.o.

ve spolupráci s

Ústavem mikrobiologie LF UP a FN Olomouc
 

Odborná garance

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
LF UP v Olomouci
Ústav mikrobiologie
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
tel.: 585 632 407, 585 632 402

kolar@fnol.cz

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
FN Bulovka
Infekční klinika
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel: 266 082 708, 266 082 707

benes.infekce@seznam.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Masarykova nemocnice
Infekční oddělení
Na Kabátě 285, 401 13 Ústí nad Labem
tel.: 477 112 603

pavel.dlouhy@mnul.cz

 

Organizační zajištění

Produkce BPP s. r. o.
 

sídlo firmy provozovna
Lípa č.p. 317, 763 11 Lípa Padělky I / 49, 760 01 Zlín
IČ: 05088461 tel.: +420 577 219 803
DIČ: CZ05088461 mob: +420 739 491 879
www.bpp.cz e-mail: produkce@bpp.cz